No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...

Informacje
Wyniki konkursu na Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej

Celem konkursu było uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne, motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy, oraz stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. W konkursie brały udział wszystkie klasy. Warunkiem przystąpienia do konkursu było udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi oraz zrobienie gazetki klasowej o tematyce świątecznej. Do wykonania ozdób można było używać dowolnych materiałów i technik. Dekoracja sali była oceniana przez jury w kategoriach:


Samodzielność wykonania ozdób i gazetki • Oryginalność • Wkład Pracy • Estetyka wykonania • Oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzeni Sale były oceniane przez Szacowne Jury w składzie: oceniać będzie neutralna komisja w trzyosobowym składzie: p. Barbara Sęk, p. Iwona Hejnacka i Oliwia Bińkowska W każdej kategorii przyznane były punkty od 1 do 10. Nagrodą dla zwycięskiej klasy są dodatkowe punkty z zachowania przyznane zostaną przez wychowawcę w następujących ilościach: 1 miejsce- 30pkt - klasa 7d 2 miejsce- 20pkt - klasa 2d 3 miejsce- 20pkt - klasa 3d Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie Samorząd Uczniowski

2018-01-04 21:12:00, dyrekcja,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25partnerzy gimnazjum 34

polecane