No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...

Dokumenty


Statut Szkoły
Aneks nr 1 do Statutu Szkoły
Wewnątrzszkolny System
Oceniania
Koncepcja pracy szkoły
Regulamin Rady Młodzieży
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program Wychowawczy
Plan działań
profilaktyczno-wychowawczych
Prawa i obowiązki rodziców
Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków
Regulamin Monitoringu Wizyjnego
Komisje i zespoły
działające na terenie szkoły
Regulamin Ucznia
Schemat organizacyjny GM 34
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25

partnerzy gimnazjum 34