No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...

Informacje

Historia naszego gimnazjum

Nasza szkoła została powołana do życia Uchwałą Rady Miasta Nr VII/310/99 z dnia 29. 03. 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum z dniem 01. 09. 1999 r.

Szkoła zajmowała część I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Hanna Bindaszewska. Kierowała ona placówką do 2002 roku. Kolejnym dyrektorem była pani Małgorzata Zasztowt, która zarządzała szkoła do roku szkolnego 2007/2008. Rok szkolny 2008/2009 to rok wielkich zmian w pracy szkoły.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 36, której uczniów i nauczycieli przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 68, nasze gimnazjum przejęło w pełni budynek szkoły i stało się jej pełnoprawnym gospodarzem. Jednocześnie zlikwidowano Gimnazjum nr 28, które zajmowało część budynku Szkoły Podstawowej nr 68. Tym samym uczniowie pięciu dawnych klas Gimnazjum nr 28 wraz ze swoimi wychowawcami i niektórymi nauczycielami dołączyli do naszej społeczności. Dyrektorem szkoły od tego roku została pani Iwona Potrykus. W roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole uczy się w 11 oddziałach 260 uczniów, opiekę nad nimi sprawuje 30 osobowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i 10 pracowników administracji i obsługi.

Baza szkoły

Szkoła dysponuje 16 salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną, biblioteką z multimedialnym centrum informacyjnym, stołówką, w której przygotowywane są smaczne domowe obiady, dwoma boiskami, w tym jedno w ramach programu Orlik 2012, gabinetem pedagoga, gabinetem pielęgniarki, dużym zapleczem administracyjnym. Cały budynek szkoły objęty jest monitoringiem 22 kamer i chroniony przez firmę ALKON.

Po przejęciu do samodzielnego władania budynku szkoły, dzięki funduszom Urzędu Miasta Szczecin i własnym staraniom, zostały w nim wykonane następujące prace:
Jednak szkoła nadal ma duże potrzeby remontowe i modernizacyjne ( remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymiana dachu, modernizacja kuchni, remont kolejnych toalet, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana mebli i sprzętu szkolnego), które mamy nadzieję zostaną wykonane.

historia gimnazjum 34
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25

partnerzy gimnazjum 34