No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...

"Truizmem będzie stwierdzenie, iż edukacja wspiera się na trzech
zasadniczych filarach: uczniach, nauczycielach i rodzicach.
Jeśli pominie się lub osłabi którykolwiek z nich,
cała budowla chwieje się w posadach"
/K. ŚNIOSZEK/
Informacje

Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu – odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych. Młodzież uczy się samodzielności i współpracy w grupie. Uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak godności i wolności innych. Świadomie zdobywają wiedzę i umiejętności, cechuje ich kultura osobista i kultura słowa. Uczniowie znają i szanują tradycję narodu i regionu, czują się obywatelami Europy.


Młodzież naszego gimnayjum kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów, zgodnie z zainteresowaniami i przyszłym kierunkiem studiów, objęci są także opieką pedagogiczną i psychologiczną.


Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki. Efekty nauki potwierdzają wysokie miejsca zajmowane na olimpiadach i konkursach przedmiotowych przez naszych uczniów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.


W życiu szkoły uczestniczą także rodzice uczniów, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami uczestniczyli w tworzeniu programu wychowawczego szkoły. Zadecydowali o jego kształcie i wybrali wartości, które uznali za najważniejsze:


Rodzicu!!!

Jeżeli chcesz podążać tą samą drogą, wspólnie wychowując swoje dzieci, zapraszamy do naszej szkoły.


misja gimnazjum 34   misja gimnazjum 34
  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25

partnerzy gimnazjum 34