No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...„Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów”.
/M. ŚNIEŻYŃSKI/


Informacje

Do pedagoga szkolnego przyjdź z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić. W szczególności pomoże Ci on gdy:


Pedagog jest szkolnym specjalistą od spraw wychowania i profilaktyki. Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i przeciwdziałania zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży przebiegał prawidłowo. Nie jest rzecznikiem żadnej ze stron społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców - zadaniem pedagoga jest współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania.

Pedagog szkolny, jako życzliwy Dorosły, jest osobą z którą zawsze uczeń/uczennica może porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację (jeżeli jej potrzebuje).


Dla rodziców pedagog może być pomocny: w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.

Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia: psychologiczno-pedagogicznego oraz społecznego. Jako osoba dobrze poinformowana w sytuacjach problemowych w szkole, inicjuje, organizuje sposoby ich rozwiązywania. Wspólnie z dyrekcją wytycza kierunki pracy i kształcenia nie tylko uczniów, ale nauczycieli i rodziców.

Informacja dla rodziców:
Istnieje możliwość umówienia się z pedagogiem szkolnym( rozmowy, konsultacje, sprawy wychowawczo – opiekuńcze dot. uczniów) w godzinach popołudniowych na terenie szkoły - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – nr tel. (91) 452 82 20, wew 17

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25

partnerzy gimnazjum 34