No to do nauki... Labolatorium Mam pytanie... Uciekamy, aby wrócić Na lekcji Mam pytanie...
Oferta na rok szkolny 2016/2017


W naszej szkole proponujemy naukę w klasach z innowacjami pedagogicznymi oraz z programami własnymi.

Nauka matematyki odbywa się u nas w grupach międzyoddziałowych, uczniowie są przydzieleni do odpowiedniej grupy w zależności od poziomu umiejętności matematycznych.

Planujemy utworzenie następujących klas pierwszych:


1. Klasa ECDL

– pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jeśli wraz ze świadectwem ukończenia szkoły gimnazjalnej chcesz zdobyć uprawnienia uznawane  przez szkoły i pracodawców w całej Europie, a w dodatku pasjonujesz się informatyką i technologią informacyjną, wybierz tę klasę!

Zajęcia ECDL odbywają się w certyfikowanej pracowni i prowadzone są przez certyfikowanego nauczyciela – egzaminatora ECDL, dwukrotnie nagrodzonego tytułem Najlepszy Egzaminator ECDL w Polsce. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest dodatkowo punktowany przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

W 2012 roku prowadzenie tej klasy zostało uznane przez światowe forum informatyczne odbywające się w Oslo i przyznano naszemu gimnazjum nominację do światowej nagrody Best Practice Awards. Nasz pomysł i autorski program wykorzystuje już 17 szkół z całej Polski.

Obecnie odbywa się siódmy nabór do tej tak bardzo popularnej klasy.

2. Klasa sportowa o profilu lekkoatletyka i piłka nożna dziewcząt

- pod patronatem ULKS Olimpic i KS OLIMPIA. Oferta dla młodzieży pasjonującej się sportem. Nasza szkoła zapewnia szkolenie na wysokim poziomie, udział w rozgrywkach szkolnych i klubowych.

Organizujemy obozy sportowe letnie i zimowe, wyjazdy na turnieje. Klasy sportowe to tradycja Gimnazjum nr 34, szkoła znana jest ze swoich osiągnięć sportowych w mieście, województwie i kraju. Nasi absolwenci kontynuują swoją pasję w klubach sportowych na terenie miasta. Warunkiem kandydowania do tej klasy jest przejście testu sprawnościowego.

3. Klasa z innowacją pedagogiczną „Młody Szczecinianin na tropie”

- masz zdolności językowe, lubisz uczyć się języków obcych, odkrywać nowe miejsca, inne kultury, chcesz jeszcze bliżej poznać Szczecin, jego historię i specyfikę regionu? - zapraszamy do klasy kulturowej z nauczaniem dwujęzycznym (elementy j. niemieckiego na wybranych przedmiotach w II i III roku nauki).

Jest to klasa z innowacyjnym programem nauki języka niemieckiego (również dla początkujących) i języka angielskiego, realizowanym w oparciu o projekty oraz kulturoznawcze wyjścia i wycieczki krajowe i zagraniczne. Klasa prowadzona przez certyfikowanego przewodnika po Szczecinie, pod patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Klasa z innowacją pedagogiczną "Na własny rachunek - edukacja finansowa gimnazjalisty"

- to klasa realizująca rozszerzony program matematyki (GM 16) oraz program edukacji finansowej, który zakłada wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą świadomości finansowej konsumenta, wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, podejmowania racjonalnych decyzji finansowych oraz efektywnego dysponowania posiadanymi środkami ze świadomością nieustających zmian i zagrożeń.

Zajęcia prowadzone będą głównie metodami aktywnymi przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

5. Klasa z innowacją pedagogiczną "Środowisko ponad wszystko"

- klasa dedykowana uczniom zainteresowanym naukami przyrodniczymi - chemią, biologią i geografią.

Zgodnie z innowacją pedagogiczną i rozszerzonym zakresem programu nauczania z przedmiotów przyrodniczych, uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach w terenie, wycieczkach i laboratoriach, będą podejmowali działania prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne, uczyli się przejmowania odpowiedzialności za obecny i przyszły stan naszej planety. 

UWAGA!
Istnieje możliwość zgrupowania różnych ofert w jednej klasie, podzielonej na grupy,
w zależności od  zainteresowania danym typem oferty.  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.55 - 13.40
  7. 13.50 - 14.35
  8. 14.45 - 15.30
  9. 15.40 - 16.25

partnerzy gimnazjum 34